Loading…
Back To Schedule
Friday, April 19 • 11:30am - 12:15pm
Change Data Capture med ODI og Golden Gate (P59)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

En vanlig problemstilling ved ETL-utvikling er hvordan man på en enkel og sikker måte kan identifisere nye, oppdaterte og slettede rader i kildesystemet. Dette, sammen med brukernes krav om sanntidsdata i datavarehuset, gjør Change Data Capture (CDC) til en stadig viktigere del av virksomheters ETL-strategi. Oracle har flere produkter som kan benyttes til CDC, bl.a. Oracle Streams, Oracle Data Integrator (ODI) og Oracle Golden Gate. Dette foredraget vil fokusere på hvordan de to sistnevnte verktøyene kan brukes i kombinasjon for å spore endringer i kildesystemet og laste disse inn i datavarehuset.


Foredragsholdere
avatar for Helge Flatgård

Helge Flatgård

Bicon AS
Helge Flatgård har jobbet med Oracleteknologi siden 2001, først som DBA-instruktør i Oracle University, siden som konsulent i Oracle Consulting og Bicon AS. De siste seks årene har han hovedsaklig jobbet med datavarehusdesign, ETL-utvikling og teknisk arkitektur. Han har ogs... Read More →


Friday April 19, 2013 11:30am - 12:15pm CEST
2. Auditorium 2 Color Magic
  BI/DWH