Loading…
Back To Schedule
Wednesday, April 17 • 11:00am - 11:45am
Business Intelligence fra A til Å - Del III (P14)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

For mange er en BI-løsning synonymt med et avansert rapporteringsverktøy. Det er tilsynelatende også slik selgerne av BI-løsninger ser på verden. I dette foredraget setter vi blikket på hva som faktisk kreves av en komplett BI-løsning og dem som utvikler den. Hvorfor bør maskinvare, virtualisering, operativsystem, databaser, ETL, forretningslogikk og rapporter vurderes som en helhet? Vi vil definere behov og krav fra alle deler av organisasjonen. Fra IT-avdelingen til sluttbrukeren, fra A til Å.


Foredragsholdere
avatar for Fredrik Hoem Grelland

Fredrik Hoem Grelland

Bicon AS
Fredrik er Bicons faglige ressurs på Oracles ʺnyeʺ verktøy for datavarehus og Business Intelligence. Han har jobbet med både OBIEE og ODI siden verktøyene var i Oracles eiendom, og er ansett for å være blandt Norges desidert dyktigste på disse verktøyene. Dette, sammen med... Read More →
avatar for Øyvind Larsen

Øyvind Larsen

Bicon AS
Øyvind er datavarehus- og BI-arkitekt i Bicon AS. Han har jobbet med Oracles løsninger for beslutningsstøtte siden 1997. I starten var var fokuset rettet mot Oracle database, Oracle warehouse builder, Oracle Reports og Discoverer. Nå, etter en rekke oppkjøp fra Oracle, er det... Read More →


Wednesday April 17, 2013 11:00am - 11:45am CEST
4. Finnmark SAS Hotellet
  BI/DWH