Loading…
avatar for Øyvind Larsen

Øyvind Larsen

Bicon AS

Øyvind er datavarehus- og BI-arkitekt i Bicon AS. Han har jobbet med Oracles løsninger for beslutningsstøtte siden 1997. I starten var var fokuset rettet mot Oracle database, Oracle warehouse builder, Oracle Reports og Discoverer. Nå, etter en rekke oppkjøp fra Oracle, er det tekniske fokuset endret til database, ODI og OBIEE. Bakgrunnen fra å ʺslåssʺ med de tradisjonelle verktøyene kommer meget godt med når man har fått en helt ny generasjon av vertøy som skal løse kundenes behov. I takt med at verktøyene og behovene har endret seg har fagkompetansen om datavarehus og rapporteringsløsninger blitt stadig skjerpet.