Loading…
avatar for Per Anders Jørgensen

Per Anders Jørgensen

Oracle NO

Per Anders Jørgensen jobber til daglig som løsningsarkitekt i Oracle med fokus på Oracle Fusion Middleware.  Han har 12 års erfaring  med løsninger basert på Oracles mellomvare produkter, med spesielt fokus på SOA og javabaserte utviklingsverktøy og rammeverk.

My Foredragsholdere Sessions

Wednesday, April 17
 

1:00pm CEST